Hlavní menu

Užitečné

Rubriky magazínu

Obchodní podmínky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI DOTU S.R.O.

Společnost DOTU s.r.o., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, IČO: 069 49 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 291921 (dále jen „DOTU“ nebo „provozovatel“ nebo “my”) provozuje aplikace „dotu“ pro mobilní zařízení a internetový portál „dotu.cz“ (dále také jen „aplikace“), které slouží k vyhledávání kulturních představení a prodeji elektronických vstupenek na tato kulturní představení (dále jen „vstupenka”). Kulturní představení jsou organizována a pořádána samostatnými pořadateli, nejčastěji divadly (dále jen „pořadatel“ a „představení“), se kterými je provozovatel ve smluvním vztahu. Provozovatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků – uživatelů aplikací (dále jen „uživatel“ nebo „Vy“).

Tento dokument popisuje, jaké́ osobní údaje uživatelů zpracováváme, na jakém právním základě, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká́ mají uživatelé v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Abychom zajistili správnou funkci aplikace a splnili převzaté povinnosti vůči Vám a našim partnerům, a dále abychom Vás mohli včas informovat a případně Vám zasílat zajímavé informace a obchodní nabídky, zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu (konkrétní výčet závisí́ na tom, k jakému účelu příslušné zpracování́ směřuje a v jaké́ pozici k nám vystupujete): uživatelské jméno, heslo, profilová fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo, záznamy o uskutečněné komunikaci, údaje o Vašich rezervacích a nákupech, fakturační údaje, nastavení Vašeho účtu, informace o Vašich nákupních přáních, údaje o Vašem nákupním chování, chování v aplikaci, chování o čtení zpráv a údaje o nákupním chování, údaje o použitých technických zařízeních, geolokační údaje a informace ze sociálních sítí. Dále zpracováváme souhlasy se zpracováním osobních údajů, byly-li uděleny. Další specifikaci zpracovávaných osobních údajů a účelů jejich zpracování naleznete v podrobné tabulce.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Uživatelské jméno, heslo.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používá se k přihlášení do účtu uživatele.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez těchto údajů nejsme schopni naše služby poskytovat.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Vaše e-mailová adresa, Váš kontakt na sociálních sítích.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používá se pro potvrzení uskutečněných nákupů (objednávky), pro upozornění, při změnách údajů k přihlášení do účtu uživatele, jako kontakt pro zákaznickou podporu, jako kontakt pro zasílání nabídek.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy, oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez tohoto údaje nejsme schopni naše služby poskytovat (v případě plnění smlouvy).
  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování z titulu oprávněného zájmu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Telefonní číslo Vašeho mobilního zařízení.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme pro upozornění na změny a rušení představení a jako kontakt pro zákaznickou podporu.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy
  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez tohoto údaje nejsme schopni naše služby poskytovat (v případě plnění smlouvy).
  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování́ z titulu oprávněného zájmu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Záznamy o uskutečněné komunikaci prostřednictvím informační linky, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, nahrávaní hovorů na zákaznické lince.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme, pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů̊, zejména prostřednictvím informační linky, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy
  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez tohoto údaje nejsme schopni naše služby poskytovat (v případě plnění smlouvy).
  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování z titulu oprávněného zájmu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Seznam představení, která jste objednali nebo zakoupili a která se uskuteční v budoucnosti nebo se neuskutečnila, protože byla zrušena.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme, aby bylo zřejmé, co je rezervováno.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez tohoto údaje nejsme schopni poskytovat naše služby.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Přehled vstupenek, popř. jiných služeb na představení, které jste zakoupili a která se uskuteční v budoucnosti, způsob platby a související údaje, údaje o reklamacích.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme, aby bylo zřejmé, co má být plněno.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez tohoto údaje nejsme schopni poskytovat naše služby.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Přehled vstupenek, popř. jiných služeb na představení, které jste zakoupili a které se již uskutečnily nebo byly zrušeny bez náhrady, způsob platby a související údaje, údaje o reklamacích.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Uchováváme pro Váš přehled a také tyto údaje používáme k budoucím nákupním doporučením a zasílání nabídek představení.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování. Nastavení lze změnit ve Vašem účtu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Jméno, firma, adresa, IČO, DIČ apod.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Uchováváme pro potřeby plnění zákonných povinností, součinnost pro finanční úřady, Českou obchodní inspekci, Úřad pro ochranu osobních údajů atd.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy, plnění právních povinností

  Lze zpracování odvolat?

  Ne.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Údaje ve Vašem účtu, zejména uložené profily, nastavení upozornění e-mailem nebo sms-kou, Vaše hodnocení představení / pořadatelů / služeb a vyplněné dotazníky.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme, abychom věděli, jak s Vámi komunikovat a jaká jsou Vaše hodnocení.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy

  Lze zpracování odvolat?

  Nastavení lze změnit ve Vašem účtu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Vámi zadané údaje o preferencích žánrů a typů představení.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme, abychom lépe poznali Vaše přání, a také tyto údaje používáme k budoucím nákupním doporučením a zasílání nabídek představení.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  Vámi udělený souhlas

  Lze zpracování odvolat?

  Ano, souhlas lze kdykoliv odvolat. Nastavení lze změnit ve Vašem účtu

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Vámi zadaný souhlas se zasíláním nabídek třetích stran.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme, abychom Vás informovali o aktuální nabídce představení nabízených třetími osobami.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  Vámi udělený souhlas

  Lze zpracování odvolat?

  Ano, souhlas lze kdykoliv odvolat. Nastavení lze změnit ve Vašem účtu

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu v aplikaci, údaje o zařízení, kterým se pohybujete v aplikaci, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme pro zlepšování kvality našich služeb a také pro technické účely chování aplikací.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme pro zlepšování kvality našich služeb a také pro technické účely chování aplikací

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o provedených nákupech, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o nákupním chování a vztahu k různým službám.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme pro zlepšování kvality našich služeb, k ověřování, zda nedošlo k podvodu a/nebo manipulaci se vstupenkami, k ověřování, zda nedošlo k porušení zákona a/nebo provozních řádů provozovatelů.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Například údaj o číslu Vašeho účtu, úspěšném provedení platby obdržený od našich partnerů provozujících platební systémy.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Používáme pro evidenci plateb.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  plnění smlouvy

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, bez tohoto údaje nejsme schopni poskytovat naše služby.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Unikátní kódy sloužící k označení mobilních zařízení.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Technický údaj, používá se pro push notifikace o představeních.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  oprávněný zájem DOTU

  Lze zpracování odvolat?

  Ne, ale můžete vznést námitku proti zpracování.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Údaje o místě výskytu uživatele.

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Slouží k lokalizování uživatele a rychlému přesměrování k danému městu v aplikaci.

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  Vámi udělený souhlas

  Lze zpracování odvolat?

  Ano, souhlas lze kdykoliv odvolat. Nastavení lze změnit ve Vašem účtu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Slouží k usnadnění přihlášení / registrace na webu (bez vyplňování registračního formuláře).

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  Vámi udělený souhlas

  Lze zpracování odvolat?

  Ano, souhlas lze kdykoliv odvolat. Nastavení lze změnit ve Vašem účtu.

 • Konkrétní specifikace osobních údajů

  Účel zpracování (k čemu se používají)

  Slouží k usnadnění přihlášení / registrace na webu (bez vyplňování registračního formuláře).

  Z jakého titulu máme právo osobní údaje zpracovávat?

  Vámi udělený souhlas

  Lze zpracování odvolat?

  Ano, souhlas lze kdykoliv odvolat. Nastavení lze změnit ve Vašem účtu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu z následujících titulů:

 1. bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy,
 2. bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu,
 3. bez Vašeho souhlasu z důvodu plnění právních povinností, nebo
 4. na základě Vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete. Naše oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje se bude lišit v závislosti na tom, zda jste:

 1. pouze návštěvníkem aplikace bez účtu (bez registrace);
 2. uživatelem s účtem v aplikaci (registrovaný uživatel);
 3. uživatelem (zákazníkem), který využil našich služeb;
 4. osobou, která s námi komunikovala prostřednictvím nabízených komunikačních kanálů, jako je informační linka, informační e-mailová adresa, chatovací nástroj, webový komunikační formulář apod.;
 5. uživatelem, který nám udělil souhlas ke zpracování osobních údajů;
 6. osobou, jejíž údaje zpracováváme za účelem poskytnutí součinnosti orgánům státní správy.

1. Návštěva aplikace bez účtu (bez registrace) a cookies

Pokud navštívíte naší aplikaci, zpracováváme Údaje o Vašem chování v aplikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci aplikaci v budoucnu vylepšit > naším oprávněným zájmem je zlepšování našich služeb pro Vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našich aplikací, jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy – naším oprávněným zájmem je měření efektivity našich aplikací a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování v aplikacích získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
 • předcházení útoků na naše aplikace a ohrožení jejich funkčnosti a bezpečnosti včetně bezpečnosti Vašich dat – naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.

Pokud pouze navštívíte naše aplikace, aniž by došlo k využití služeb, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme soubory nazvané cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči a v paměti Vašeho zařízení. Cookies nám zejména umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich aplikací od chvíle, kdy otevřete okno aplikace, do okamžiku, kdy jej zavřete. Cookies zůstávají ve Vašem zařízení po nastavenou dobu, popř. do té doby, dokud cookies ve svém prohlížeči nevymažete. Cookies se aktivují pokaždé, když navštívíte aplikaci, která konkrétní cookies vytvořila.

Cookies do Vašeho zařízení ukládáme, ale také čteme cookies, které do Vašeho zařízení uložila naše aplikace. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a proto naše stránka neumožňuje jejich vypnutí. Samozřejmě, ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout. Zablokování těchto cookies ve Vašem prohlížeči ale způsobí, že naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytovat naše služby. Používání souborů cookies nám zejména umožňuje:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými položkami aplikace a při opětovných návštěvách, například, aby se Vám při výběru představení nesmazaly zadané informace; abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o identifikační údaje (e-mail); nebo abychom si uložili, kterou verzi aplikace Vám máme zobrazit, pokud existuje v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si informace o Vás, například že si nepřejete ukládat do Vašeho prohlížeče cookies třetích stran nebo zda jste nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše identifikační údaje pro připojení do naší aplikace a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti aplikací;
 • sledovat návštěvnost aplikací, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy apod., přičemž při této činnosti používáme také nástroje třetích stran, a to služby Google Analytics (https://www.google.com/analytics/), služby pro analýzu návštěvnosti webových stránek od společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“); Google Analytics používá pro svoji činnost také soubory cookies, což umožňuje analyzovat využití webové stránky; informace o Vašich návštěvách naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookies jsou předávány serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde jsou ukládány; informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete na odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cs.;
 • zobrazovat Vám různé varianty aplikace, pokud testujeme nové funkcionality;
 • přizpůsobovat pro Vás obsah aplikací, například zobrazovat Vám další nabídky na míru.

Cookies pro sociální́ média a reklamy umožňují třetím stranám, aby Vám zobrazovaly personifikovanou reklamu, nebo propojení se sociálními médii (např. Facebookem). Těmito třetími stranami jsou:

 • Facebook Ireland Limited se sídlem 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Irsko;
 • Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, D4 Dublin, Irsko;
 • Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5.

Ukládání těchto cookies do Vašeho prohlížeče je možné zakázat. Důsledkem toho však bude, že se Vám přestane zobrazovat personifikovaná reklama (nebo nebude dostatečně přesná) anebo nebude možné Vaši činnost propojit se sociálními médii. Funkci ukládání cookies do Vašeho zařízení můžete kdykoli vypnout prostřednictvím „Nastavení souborů cookies“, které je dostupné v nastavení aplikace.

Výše uvedené třetí strany mohou cookies použít zejména pro následující účely:

 • ke sběru údajů o Vašem chování v aplikaci a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je naše aplikace;
 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení;
 • zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je naše aplikace.

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako:

 • IP adresa (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte do naší aplikace.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 24 měsíců od jejich získání. Stejná je také životnost námi ukládaných cookies.

2. Uživatel s účtem v aplikaci (registrovaný uživatel)

Některé údaje a služby poskytované provozovatelem prostřednictvím aplikace nejsou dostupné pro uživatele bez účtu (bez registrace). Uživatel se může registrovat a vytvořit tak v aplikaci vlastní účet (dále jen „účet“). Účet obsahuje údaje usnadňující opakované používání aplikace pro uživatele a také údaje, které umožňují provozovateli a popř. pořadateli např. rozpoznat preference uživatele ve vztahu k návštěvám kulturních představení. Pro uživatele s účtem platí zpracování popsaná v části Návštěva aplikace bez účtu (bez registrace) a cookies a navíc zpracováváme identifikační údaje (uživatelské jméno a heslo), e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o nastavení účtu uživatele a případně fakturační údaje.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Účelem zpracování osobních údajů je vedení Vašeho zákaznického účtu a plnění smlouvy s Vámi, která vzniká vytvořením Vašeho účtu. Proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu 24 měsíců

 • od jejich získání nebo
 • od doby posledního vstupu do účtu nebo jeho použití nebo
 • od doby smazání účtu,

podle toho, která z uvedených skutečností je pro dané osobní údaje relevantní.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Získané údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z údajů

 • o nastavení Vašeho účtu,
 • o Vašem chování v aplikaci,
 • o Vašem chování při čtení zpráv.

K tomu můžeme použít rovněž údaje o Vašem chování v aplikaci, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili rezervaci, uskutečnili nákup, nebo si vytvořili účet a můžeme sbírat také údaje o Vašem chování v aplikaci, i když nejste přihlášení (např. když Vás identifikujeme pomocí cookies nebo obdobné technologie). Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že z Vaší strany nedošlo k uplatnění námitky proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů pro tyto (marketingové) účely, resp. změně nastavení ve Vašem účtu. Z titulu našeho oprávněného zájmu pak Vaše osobní údaje zpracováváme také pro interní statistické účely. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 24 měsíců od jejich získání. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

3. Uživatel/zákazník, který využil našich služeb

Uživatel/zákazník, který využil našich služeb, je uživatel/zákazník který rezervoval a/nebo nakoupil prostřednictvím aplikace vstupenku na představení. Pro uživatele/zákazníka platí zpracování popsaná v části Návštěva aplikace bez účtu a cookies a Uživatel s účtem v aplikaci. V případě, že vytvoříte rezervaci vstupenky nebo vstupenku zakoupíte, pak dojde k následujícímu zpracování osobních údajů.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy zpracováváme následující osobní údaje: identifikační údaje, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o Vašich rezervacích, údaje o Vašich nákupech neuskutečněných představení, případně fakturační či jiné další údaje. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž nastavení Vašeho účtu.

Plněním smlouvy se rozumí i zasílání upozornění (např. na úspěšné rezervace, na uskutečněné nákupy, na zrušená představení, apod.) e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí nebo jinými elektronickými prostředky. Plněním smlouvy se dále rozumí zpracování Vámi předaných osobních údajů za účelem vyřízení reklamace a zpracování v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte např. pomocí naší informační linky či e-mailu. Výše uvedené osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány pořadateli, jehož součinnost je nutná pro plnění smlouvy (reklamační řízení, plnění Vašich dalších požadavků, apod.).

Pro výše uvedené účely osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k plnění smlouvy, popř. po dobu pro uplatnění a vyřízení reklamace.

Zpracování na základě oprávněného zájmu provozovatele

Po uplynutí doby pro zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy můžeme vybrané osobní údaje dále uchovávat na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a pro potřeby naší vnitřní kontroly, a to po dobu jednoho roku po uplynutí promlčecí doby vztahující se k předmětnému závazku (s ohledem na případné nároky uplatněné na konci promlčecí doby). V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme údaje o Vašich nákupech uskutečněných představení, můžeme je kombinovat s informacemi o Vašich nákupních přáních, které využíváme k přípravě nabídek. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo z Vaší strany k uplatnění námitky s dalším zpracováním pro tyto (marketingové) účely, popř. ke změně nastavení Vašeho účtu.

V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro plnění určité zákonem stanovené povinnosti, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a fakturační údaje, údaje o Vašich rezervacích, údaje o Vašich nákupech dosud neuskutečněných představení a údaje o Vašich nákupech uskutečněných představení, a to zejména z důvodu dodržování právních předpisů upravujících:

 • ochranu spotřebitele;
 • správu daní a poplatků;
 • vedení účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání naší zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují výše uvedené právní předpisy. Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná.

4. Při komunikaci prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím informační linky, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, e-mailové adresy, tel. číslo a záznamy o uskutečněné komunikaci z titulu našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili rezervaci nebo nákup a Váš požadavek se vztahuje k rezervaci nebo nákupu, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;
 • evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas,
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte rezervaci nebo nákup nebo uplatníte reklamaci, můžeme toto zpracování realizovat na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obecné promlčecí doby (tří let) a dále jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

5. Uživatel/zákazník, který nám udělil svůj souhlas

Pokud není naplněn jiný právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, zpracováváme je na základě Vašeho souhlasu. Souhlas od Vás můžeme získat v různých situacích například při procházení aplikace, při vytváření účtu (registraci) či přihlášení, při vytváření rezervace/nákupu nebo během komunikace přes informační linku. Souhlasy také získáváme pro různé účely. Podle toho, kdy od Vás souhlas získáme, a především podle účelu, ke kterému je udělen, se liší rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět. Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete blíže nastavit ve Vašem účtu, případně je odvolat podle postupu popsaném v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Pokud nám při vytváření účtu nebo kdykoli později udělíte souhlas pro zasílání nabídek třetích stran (zejména provozovatelů divadel), můžeme použít Vaše údaje pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, telefonem nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se mohou týkat produktů a služeb třetích stran. Váš případný souhlas pro naše marketingové účely budeme sbírat v případě, kdy pro naše marketingové aktivity vůči Vaší osobě nemáme oprávněný zájem. Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat po dobu 38 měsíců od jeho udělení, nejméně však na dobu Vaší registrace v aplikaci, případně do doby jeho odvolání. I po případném odvolání Vašeho souhlasu však budeme Vaše osobní údaje uchovávat a zpracovávat, máme-li pro to některý z jiných právních důvodů popsaných v části B. výše.

5. Zpracování za účelem poskytnutí součinnosti orgánům státní správy

Pokud od oprávněného orgánu státní správy obdržíme žádost o součinnost, máme povinnost na ni reagovat zasláním požadovaných informací. Takové informace mohou obsahovat také Vaše osobní údaje. Pokud se tak stane, jsme oprávněni Vaše osobní údaje poskytnout orgánu státní správy, a to z důvodu existence právní povinnosti na naší straně. Pro takové zpracování proto nepotřebujeme Váš souhlas a není proti němu ani možné uplatnit námitku. Požadavky na součinnost s orgány státní správy nám chodí nejčastěji od policejních orgánů či od orgánů finanční správy. Zpracování Vašich osobních údajů na základě žádosti orgánu státní správy o součinnost může probíhat pouze po dobu, po kterou máme ze zákona povinnost Vaše osobní údaje uchovávat. Tyto zákonné lhůty vyplývají z příslušných právních předpisů.

C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce, a to zejména pořadatelům za účelem uzavření a plnění smlouvy nebo v souvislosti s reklamací objednané služby, případně v rozsahu dle udělených souhlasů.

Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy a pro účely, které jsou popsány v části B. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 • provozovatelé naší zákaznické linky, tedy fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují při zprostředkování služeb;
 • další fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují v rámci naší podnikatelské činnosti, a to zejména dodavatelé IT, marketingových, právních, účetních a dalších služeb;
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 • provozovatelé marketingových nástrojů a služeb;
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů, a to v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi;
 • pořadatelé, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy pro DOTU.

Mezi naše nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů patří následující společnosti:

 • MailChimp., která je provozovatelem naší e-mailové služby;
 • Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké – nástroje pro online marketing a cloudových uložišť;
 • Quality Unit, s.r.o. se sídlem Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35908301 – nástroj pro online a offline chat;
 • Seznam.cz s.r.o. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685 – nástroje pro online marketing

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy nebo pořadatel v rámci rezervace nebo prodeje vstupenek nebo jiných služeb, při vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování v aplikaci.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, zpracováváme záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek telefonických hovorů z titulu uzavření, změn nebo plnění smlouvy (tedy bez Vašeho souhlasu), především za účelem:

 • evidence a vyřízení Vašeho požadavku (objednávky);
 • změna objednaných služeb;
 • informování zákazníka o plnění smlouvy (např. sdělení důležitých informací ohledně rezervace nebo zakoupených vstupenek);
 • potvrzení plateb;
 • ochrana našich práv ze smlouvy.

Pro tyto účely uchováváme záznamy komunikace po dobu 1 roku od ukončení předmětné transakce.

V případě, že s Vámi komunikujeme za účelem zvyšování kvality našich služeb, požádáme Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž záznamy komunikace uchováváme po dobu 1 roku.

Pokud rezervujete nebo nakoupíte vstupenky, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o rezervacích/nákupech od našich partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu Vašeho účtu či o úspěšném provedení platby.

E. Předávání osobních údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům uvedeným v části „C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme” můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, avšak pouze tehdy, pokud (i) Komise EU rozhodla, že daná třetí země zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo (ii) pokud příjemce ze třetí země poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů; takovými zárukami mohou být:

 • závazná podniková pravidla; nebo
 • standardní smluvní doložky přijaté Komisí EU; nebo
 • standardní doložky o ochraně údajů přijaté dozorovým úřadem a schválené Komisí EU; nebo
 • schválený kodex chování; nebo
 • schválený mechanismus pro vydání osvědčení podle článku 42 GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) spolu se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy následující práva:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme; nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pokud by šlo o jeden z výše uvedených důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, viz část “B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje”.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
 • vznesete námitku proti zpracování; právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části “Právo vznést námitku proti zpracování”; Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, viz část “3. Uživatel/zákazník, který nám udělil svůj souhlas”, a na základě plnění smlouvy, viz část “B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje”. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, viz část “B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje”. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím:

 • e-mailové adresy stiznosti@dotu.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat. Po obdržení žádosti Vás mohou kontaktovat naši pracovníci odpovědní za vyřizování žádostí o uplatnění práv, a to například s požadavkem na upřesnění Vaší žádosti nebo ověření Vaší totožnosti.

Nastavení zpracování osobních údajů, zejména Vámi poskytnutých souhlasů, můžete změnit též přímo ve Vašem účtu.

H. Nezpracováváme následující osobní údaje

Nezpracováváme údaje z platebních karet, které poskytujete přímo našim smluvním partnerům, a my k nim nemáme přístup.